เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์อินโดนีเซีย

/

ทัวร์อินโดนีเซีย Bewitching Bali 4วัน 3คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย Bewitching Bali 4วัน 3คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย Bewitching Bali 4วัน 3คืน

เที่ยวอินโดนีเซีย 4วัน 3คืน นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ เมนูกุ้งราดซอส ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก นำท่านสู่ Crystal Bay Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ นกอินทรีย์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE

รหัสทัวร์

ID_FD00023

ประเทศ

อินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

28 ธ.ค. 66 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

19,999฿

04-07

19,999฿

11-14

20,999฿

19-22

21,999฿

26-29

ส.ค. 67

19,999฿

01-04

20,999฿

09-12

19,999฿

15-18

19,999฿

22-25

18,999฿

29-01ก.ย.

ก.ย. 67

19,999฿

05-08

19,999฿

12-15

19,999฿

19-22

19,999฿

26-29

ต.ค. 67

18,999฿

03-06

20,999฿

11-14

19,999฿

17-20

20,999฿

23-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

20,999

20,699

20,399

3,900

3,900

12,999

25

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

21,999

21,699

21,399

3,900

3,900

13,999

25

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

20,999

20,699

20,399

3,900

3,900

12,999

25

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

18,999

18,699

18,399

3,900

3,900

10,999

21

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

18,999

18,699

18,399

3,900

3,900

10,999

21

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

20,999

20,699

20,399

3,900

3,900

12,999

25

17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

19,999

19,699

19,399

3,900

3,900

11,999

21

23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

20,999

20,699

20,399

3,900

3,900

12,999

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารทานาล็อท - ชายหาดจิมบาลัน

Day : 2

วัดเลมปูยัง - วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING

Day : 3

ท่าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง - หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน Crystal Bay (B/L/D)

Day : 4

ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง