ทัวร์ชิลี Sicily & Malta 12วัน 9คืน

ทัวร์ชิลี Sicily & Malta 12วัน 9คืน

ทัวร์ชิลี Sicily & Malta 12วัน 9คืน ป้อมปราการแห่งโกโซ หมู่บ้านชาวประมง Marsaxlokk Rabat และเมืองยุคกลาง Mdina Ferry ข้ามสู่เกาะซิซิลี รากูซ่า แวลเล่ย์ ออฟ เทมเปิล นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ภูเขาไฟเอ็ตนา เที่ยวเมืองสวย เทาอารมิน่า หมู่บ้านกระโจม Alberobello


ทัวร์ชิลี Sicily & Malta 12วัน 9คืน
รหัสทัวร์
DSCL_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย. 66 - 12 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
189,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี) - วัลเลตตา (มอลตา)
 • วันที่

  2

  มอลตา (วัลเลตตา) – St. John Church – Old town
 • วันที่

  3

  กาะโกโซ - Ggantija Temple – บ่อเกลือ - ป้อมปราการแห่งโกโซ
 • วันที่

  4

  Blue Grotto - Hagar Qim - หมู่บ้านชาวประมง Marsaxlokk - Rabat และเมืองยุคกลาง Mdina
 • วันที่

  5

  วัลเลตตา – Ferry ข้ามสู่เกาะซิซิลี - โมดิกา – รากูซ่า - อะกรีเจนโต
 • วันที่

  6

  อะกรีเจนโต – แวลเล่ย์ ออฟ เทมเปิล - ปาแลร์โม
 • วันที่

  7

  ปาแลร์โม – เทาอารมิน่า - นาซอส
 • วันที่

  8

  นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ภูเขาไฟเอ็ตนา - เที่ยวเมืองสวย เทาอารมิน่า – กาตาเนีย - บินสู่บารี
 • วันที่

  9

  หมู่บ้านกระโจม Alberobello – Lunch @ The Grotta Palazzese restaurant - มาเตร่า
 • วันที่

  10

  มาเตร่า - ซอเรนโต้ – เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้
 • วันที่

  11

  เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้- นาโปลี - เดินทางกลับ
 • วันที่

  12

  เดินทางกลับถึงประเทศไทย

12 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
189,000 บาท
เด็กมีเตียง
170,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
151,000 บาท
พักเดี่ยว
27,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
12 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 189,000 170,000 151,000 27,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง