ทัวร์เกาหลี Autumn Soraksan Korea 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี Autumn Soraksan Korea 5วัน 3คืน

ร่วมฉลองเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี สุขสนุกสุดคุ้มเต็มอิ่ม ! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Soraksan วัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี ท่าเรือประมงอาหารทะเลแดโพฮัง เรือสายเคเบิ้ลลากจูงไปหมู่บ้านฮาไบ 3 เกาะลอยน้ำ บนกลางแม่น้ำฮัน


ทัวร์เกาหลี Autumn Soraksan Korea 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JNLKR_7C00059
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ก.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
เดินทางโดย
aljejuair.jpg
ราคาเริ่มต้น
21,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติอินชอน – สุขสนุกสุดคุ้มเต็มอิ่ม ! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Soraksan ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้ง วัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี (ค่าบัตรเคเบิ้ลคาร์ Cable Car กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยาน ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ ติดต่อสอบถามกับไกด์ผู้ดูแล) – ท่าเรือประมงอาหารทะเลแดโพฮัง – เรือสายเคเบิ้ลลากจูงไปหมู่บ้านฮาไบ (เกาหลีเหนือ) - กรุงโซล – ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี - 3 เกาะลอยน้ำ บนกลางแม่น้ำฮันในกรุงโซล น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ ชมวิวแสงสีของกรุงโซล ชมหอคอยนัมซานยามเย็น พร้อมเลือกซื้อเครื่องดื่ม
 • วันที่

  4

  กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – มหาวิทยาลัยฮีฮวา - ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง - ตลาดควังจัง 100 ปี
 • วันที่

  5

  กรุงโซล - ศูนย์น้ำมันสน - หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “ เซจองโนะ ” สถานที่ตั้งจัตุรัสควังฮวามุนพลาซ่า นั่งรถผ่านหอระฆังโพชินกัก - เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม – ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
21,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,900 บาท
พักเดี่ยว
5,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 21,900 - - 5,900 - - 25
27 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 21,900 - - 5,900 - - 25
04 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 23,900 - - 5,900 - - 25
07 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 23,900 - - 5,900 - - 25
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 25,900 - - 5,900 - - 25
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 25,900 - - 5,900 - - 25
18 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 23,900 - - 5,900 - - 25
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 25,900 - - 5,900 - - 25
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 25,900 - - 5,900 - - 25
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 23,900 - - 5,900 - - 25
28 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 23,900 - - 5,900 - - 25
01 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 22,900 - - 5,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน