เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE CITYSCAPE 3D2 APR-OCT 2023 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์

รหัสทัวร์

SG_SL00033

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

19 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

11,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

พ.ค. 67

15,999฿

01-03

15,999฿

02-04

15,999฿

03-05

15,999฿

04-06

15,999฿

05-07

15,999฿

06-08

15,999฿

07-09

12,999฿

08-10

12,999฿

09-11

13,999฿

10-12

13,999฿

11-13

13,999฿

12-14

12,999฿

13-15

12,999฿

14-16

12,999฿

15-17

12,999฿

16-18

13,999฿

17-19

13,999฿

18-20

12,999฿

19-21

11,999฿

20-22

12,999฿

21-23

15,999฿

22-24

14,999฿

23-25

14,999฿

24-26

13,999฿

25-27

13,999฿

26-28

11,999฿

27-29

12,999฿

28-30

12,999฿

29-31

12,999฿

30-01มิ.ย.

13,999฿

31-02มิ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

10,999

35

19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

9,999

60

20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

8,999

60

21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

9,999

60

22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67

15,999

15,699

15,399

4,900

4,900

12,999

60

23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

11,999

60

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

14,999

14,699

14,399

4,900

4,900

11,999

60

25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

10,999

60

26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

10,999

60

27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67

11,999

11,699

11,399

4,900

4,900

8,999

60

28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

9,999

60

29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

9,999

60

30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67

12,999

12,699

12,399

4,900

4,900

9,999

60

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

13,999

13,699

13,399

4,900

4,900

10,999

60

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light (L/D)

Day : 2

เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: HAJI LANE - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) (B/-/-)

Day : 3

วัดพระเขี้ยวแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ (B/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง