ทัวร์ญี่ปุ่น DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D 4Nซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว

ทัวร์ญี่ปุ่น DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D 4Nซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือปราสาททอง วัดเบียวโดอิน วัดที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนสีทองแดงนั่นเอง นั่งรถไฟ สู่ สถานีรถไฟคิชิ สถานีรถไฟที่เป็นสำนักงานประจำการ ของนายสถานีแมวเหมียว


ทัวร์ญี่ปุ่น DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA WAKAYAMA FREEDAY 6D 4Nซุปตาร์ SHOPPING มูเตลู เหมียว เหมียว
รหัสทัวร์
TTNJP_XJ00397
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค. 66 - 27 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
33,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า
 • วันที่

  2

  เมืองโอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดเบียวโดอิน – เมืองนาโกย่า – แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท
 • วันที่

  3

  เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  4

  **อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย** **ไม่มีรถบัสให้บริการ**
 • วันที่

  5

  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – นั่งรถไฟ 1 สถานี (Wakayama St.- Kishi St.) – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

25 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
เด็กมีเตียง
33,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
เด็กมีเตียง
33,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
25 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 33,888 33,888 33,888 8,500 - - 34
27 ก.ย. 66 - 02 ต.ค. 66 33,888 33,888 33,888 8,500 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน