ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน (QR)

ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน (QR)

เซโกเบีย (มรดกโลก),บายาโดริด,บูร์โกส,บิลเบา -ซานติยานา เดล มาร์,กิฆอน,โอเวียโด โก้,ลัวการ์ -ลูโก้,ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า,บราก้า -กิมาไรซ์,ปอร์โต้,โคอิมบรา,โตมาร์,ลิสบอน


ทัวร์สเปนเหนือ โปรตุเกส 11 วัน 8 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCES_TK00005
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ก.พ. 66 - 19 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
132,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
 • วันที่

  2

  โดฮา – มาดริด – เซโกเบีย (มรดกโลก) – บายาโดริด
 • วันที่

  3

  บายาโดริด – บูร์โกส (มรดกโลก) – บิลเบา
 • วันที่

  4

  บิลเบา – ซานติยานา เดล มาร์ – กิฆอน
 • วันที่

  5

  กิฆอน – โอเวียโด โก้ (มรดกโลก) – ลัวการ์ – ลูโก้ (มรดกโลก)
 • วันที่

  6

  ซานดิเอโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า (มรดกโลก) – บราก้า (มรดกโลก)
 • วันที่

  7

  บราก้า – กิมาไรซ์ (มรดกโลก) – ปอร์โต้ (มรดกโลก) – โคอิมบรา
 • วันที่

  8

  ปอร์โต – โคอิมบรา (มรดกโลก) – โตมาร์ (มรดกโลก) – ลิสบอน
 • วันที่

  9

  แหลมโรก้า – ซินตร้า (มรดกโลก) – พระราชวังแห่งชาติเปนา – หอคอยเบเล็ง – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – ลิสบอน
 • วันที่

  10

  ลิสบอน – สนามบิน – โดฮา
 • วันที่

  11

  โดฮา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

06 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
132,900 บาท
เด็กมีเตียง
132,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
132,900 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
132,900 บาท
เด็กมีเตียง
132,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
132,900 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 132,900 132,900 132,900 20,900 - - 20
19 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 132,900 132,900 132,900 20,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน