ทัวร์ อังกฤษ สก๊อดแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน (TG)

ทัวร์ อังกฤษ สก๊อดแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน (TG)

เข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE,เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลก -ชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์,หมู่บ้านไบบุรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้น -ชม“ฟาร์มปลาเทราท์”อายุกว่า 100 ปี, -เมืองเอดินเบิร์ก ชมสภาพบ้านเรือนยุคเก่าบนถนนปริ้นเซส -เข้าชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม -ล่องเรือแม่น้ำเทมส์,หอคอยลอนดอน,ชมมหานครลอนดอน


ทัวร์ อังกฤษ สก๊อดแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน (TG)
รหัสทัวร์
WCGB_TG00023
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
10 มี.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
145,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ลอนดอน
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ – คาร์ดิฟ
 • วันที่

  3

  คาร์ดิฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบูรี-ฟาร์มปลาเทราท์ – ลิเวอร์พูล
 • วันที่

  4

  ลิเวอร์พูล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  เอดินเบิร์ก – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
 • วันที่

  6

  แมนเชสเตอร์ – สแตรสฟอร์ด อัพพอน เอวอน- ช้อปปิ้ง Bicester Outlet – กรุงลอนดอน
 • วันที่

  7

  ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – หอคอยลอนดอน – ชมมหานครลอนดอน-ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด – เบอร์เกอร์ ล๊อบสเตอร์
 • วันที่

  8

  ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย – ภาพยนตร์ 4 มิติ – ห้างแฮร์รอดส์ -สนามบินนานาชาติฮิธโธร์ว
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

29 ก.ย. 66 - 07 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
28,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
28,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,900 บาท
เด็กมีเตียง
145,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
145,900 บาท
พักเดี่ยว
28,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ก.ย. 66 - 07 ต.ค. 66 145,900 145,900 145,900 28,900 - - 20
12 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 145,900 145,900 145,900 28,900 - - 20
21 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 145,900 145,900 145,900 28,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน