เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน (7C)

เที่ยวเกาหลี KOREA SUMMER'S FESTA 5วัน 3คืน วัดพงอึนซา FIRST COFFEE LAB ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ประติมากรรมกังนัมสไตล์ ล็อตเต้เวิลด์ ทะเลสาบซอกชน ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET

รหัสทัวร์

KR_7C00115

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

04 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

ก.ค. 67

16,900฿

01-05

16,900฿

02-06

17,900฿

03-07

17,900฿

04-08

17,900฿

05-09

16,900฿

06-10

16,900฿

07-11

16,900฿

08-12

16,900฿

09-13

17,900฿

10-14

17,900฿

11-15

17,900฿

12-16

16,900฿

13-17

16,900฿

14-18

16,900฿

15-19

16,900฿

16-20

17,900฿

17-21

17,900฿

18-22

18,900฿

19-23

17,900฿

20-24

16,900฿

21-25

16,900฿

22-26

16,900฿

23-27

16,900฿

24-28

18,900฿

25-29

18,900฿

26-30

17,900฿

27-31

16,900฿

28-01ส.ค.

16,900฿

29-02ส.ค.

16,900฿

30-03ส.ค.

17,900฿

31-04ส.ค.

ส.ค. 67

17,900฿

01-05

17,900฿

02-06

16,900฿

03-07

16,900฿

04-08

16,900฿

05-09

16,900฿

06-10

17,900฿

07-11

17,900฿

08-12

17,900฿

09-13

16,900฿

10-14

16,900฿

11-15

16,900฿

12-16

16,900฿

13-17

17,900฿

14-18

17,900฿

15-19

17,900฿

16-20

17,900฿

17-21

16,900฿

18-22

16,900฿

19-23

16,900฿

20-24

17,900฿

21-25

17,900฿

22-26

17,900฿

23-27

16,900฿

24-28

16,900฿

25-29

16,900฿

26-30

16,900฿

27-31

17,900฿

28-01ก.ย.

17,900฿

29-02ก.ย.

17,900฿

30-03ก.ย.

16,900฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

16,900฿

01-05

16,900฿

02-06

16,900฿

03-07

17,900฿

04-08

17,900฿

05-09

17,900฿

06-10

16,900฿

07-11

16,900฿

08-12

16,900฿

09-13

16,900฿

10-14

17,900฿

11-15

17,900฿

12-16

17,900฿

13-17

16,900฿

14-18

16,900฿

15-19

16,900฿

16-20

16,900฿

17-21

17,900฿

18-22

17,900฿

19-23

17,900฿

20-24

17,900฿

21-25

16,900฿

22-26

16,900฿

23-27

16,900฿

24-28

17,900฿

25-29

17,900฿

26-30

17,900฿

27-01ต.ค.

16,900฿

28-02ต.ค.

16,900฿

29-03ต.ค.

16,900฿

30-04ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

18,900

18,900

18,900

5,900

-

8,900

25

20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

18,900

18,900

18,900

5,900

-

8,900

25

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

18,900

18,900

18,900

5,900

-

8,900

25

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

30 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

16,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

16,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

16,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

16,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

16,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

17,900

17,900

17,900

5,900

-

8,900

25

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

30 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

16,900

16,900

16,900

5,900

-

8,900

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day : 2

วัดพงอึนซา | FIRST COFFEE LAB (หรือร้านลักษณะใกล้เคียงกัน) ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ | ประติมากรรมกังนัมสไตล์

Day : 3

ล็อตเต้เวิลด์ | ทะเลสาบซอกชน | ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ (ดื่มด่ำกับบรรยากาศและสีสันยามเย็นและค่ำคื่นอย่างอิสระริมแม่น้ำฮัน)

Day : 4

หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

Day : 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง