เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์มาเก๊า

/

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (NX)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน (NX)

ครบทุกแลนด์มาร์ค The venetian Parisian Londoner ไหว้พระวัดดัง สายมูต้องห้ามพลาด มื้อพิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู้ดไวน์แดง

รหัสทัวร์

MO_NX00006

ประเทศ

มาเก๊า

กำหนดการเดินทาง

13 ก.พ. 67 - 30 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

6,599บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Macau

มิ.ย. 67

6,599฿

04-06

6,599฿

05-07

6,599฿

06-08

7,177฿

07-09

7,177฿

08-10

6,599฿

09-11

6,599฿

10-12

6,599฿

11-13

6,599฿

12-14

6,599฿

13-15

7,177฿

14-16

7,177฿

15-17

6,599฿

16-18

6,599฿

17-19

6,599฿

18-20

6,599฿

19-21

6,599฿

20-22

7,177฿

21-23

7,177฿

22-24

6,599฿

23-25

6,599฿

24-26

6,599฿

25-27

6,599฿

26-28

6,599฿

27-29

7,177฿

28-30

7,177฿

29-01ก.ค.

6,599฿

30-02ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

7,177

3,000

3,000

2,500

-

-

20

16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

17 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

18 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

19 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

7,177

3,000

3,000

2,500

-

-

20

22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

7,177

3,000

3,000

2,500

-

-

20

23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

24 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

25 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

26 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

7,177

3,000

3,000

2,500

-

-

20

29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

7,177

3,000

3,000

2,500

-

-

20

30 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

6,599

3,000

3,000

2,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ– มาเก๊า – จูไห่ - PONTO SQUARE

Day : 2

จูไห่-บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - โรงละครหอยไข่มุก – หวี่หนี่ สาวงามริมทะเล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย

Day : 3

จูไห่ – มาเก๊า– โบสถ์เซนต์พอล – วัดนาจา - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Venetian – The Parisian – The Londoner - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง