เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์รัสเซีย

/

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน 5คืน (EK)

จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ฮิลล์ รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส นั่งรถไฟด่วน SAPSAN

รหัสทัวร์

RU_EK00023

ประเทศ

รัสเซีย

กำหนดการเดินทาง

05 ก.พ. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

75,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ค. 67

75,900฿

02-09

75,900฿

16-23

75,900฿

30-06ส.ค.

ส.ค. 67

75,900฿

06-13

75,900฿

20-27

75,900฿

27-03ก.ย.

ก.ย. 67

75,900฿

03-10

75,900฿

17-24

75,900฿

24-01ต.ค.

ต.ค. 67

75,900฿

01-08

75,900฿

08-15

75,900฿

15-22

75,900฿

22-29

75,900฿

29-05พ.ย.

พ.ย. 67

75,900฿

05-12

75,900฿

19-26

75,900฿

26-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

75,900฿

03-10

75,900฿

10-17

85,900฿

23-30

85,900฿

29-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

30 ก.ค. 67 - 06 ส.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

06 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

20 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

27 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

03 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

24 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

01 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

08 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

15 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

29 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

05 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

19 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

26 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

03 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

10 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

75,900

75,900

75,900

15,500

-

-

10

23 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

85,900

85,900

85,900

15,500

-

-

10

29 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

85,900

85,900

85,900

15,500

-

-

10

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

Day : 2

สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ (ประเทศรัสเซีย) - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท

Day : 3

มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์

Day : 4

มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์-วิหารเซนต์บาซิล-จัตุรัสแดง-หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม

Day : 5

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ชมเมือง

Day : 6

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ -พระราชวังฤดูหนาว

Day : 7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว-ประเทศไทย

Day : 8

ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง