เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4วัน 3คืน (VZ)

เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟตราก้อน Cafe Son tra marina ล่องเรือกระดัง เที่ยวเมืองฮออยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ สัมผัสความคลาสสิค เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน เมืองเทพนิยาย เล่นสวนสนุก ชมสวนดอกไม้

รหัสทัวร์

VN_VZ00224

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

02 ก.พ. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

8,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

11,999฿

11-14

12,999฿

21-24

13,999฿

28-31

ส.ค. 67

12,999฿

02-05

13,999฿

10-13

12,999฿

11-14

12,999฿

22-25

ก.ย. 67

10,999฿

06-09

10,999฿

18-21

10,999฿

22-25

ต.ค. 67

12,999฿

04-07

11,999฿

06-09

14,999฿

11-14

12,999฿

13-16

11,999฿

16-19

13,999฿

20-23

13,999฿

21-24

13,999฿

22-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

13,999

13,999

-

3,500

4,900

10,999

34

02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

13,999

13,999

-

3,500

4,900

10,999

34

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

10,999

10,999

-

3,500

4,900

7,999

34

18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

10,999

10,999

-

3,500

4,900

7,999

34

22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

10,999

10,999

-

3,500

4,900

7,999

34

04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

11,999

11,999

-

3,500

4,900

8,999

34

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,999

14,999

-

3,500

4,900

11,999

34

13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

12,999

12,999

-

3,500

4,900

9,999

34

16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

11,999

11,999

-

3,500

4,900

8,999

34

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

13,999

13,999

-

3,500

4,900

10,999

34

21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

13,999

13,999

-

3,500

4,900

10,999

34

22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

13,999

13,999

-

3,500

4,900

10,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน

Day : 2

เมืองดานัง-นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-สวนสนุกแฟนตาซี-หมู่บ้านฝรั่งเศสโซนใหม่ Elipse square-ร้านหยกอัญมณี

Day : 3

เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง เมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

Day : 4

หาดหมีเคว-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม-Café son tra marina-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง