เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

บัตรเข้าชมสถานที่

/

บัตรสวนสัตว์ Calauit Safari Park ในโครอน

บัตรสวนสัตว์ Calauit Safari Park ในโครอน

บัตรสวนสัตว์ Calauit Safari Park ในโครอน

รหัสทัวร์

TKA19082

ประเทศ

ฟิลิปปินส์

ราคาเริ่มต้น

1,731บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

ประเภทบัตร

ราคา/บาท

สถานะ

ทัวร์สวนสัตว์ Calauit Safari

ราคา/บาท

1,731

ทัวร์ Calauit Safari และชมเกาะในโครอน

ราคา/บาท

2,030

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

ไฮไลท์

ชมทุ่งหญ้าสะวันนาของโครอนที่เต็มไปด้วยยีราฟแอฟริกัน ละมั่ง ม้าลาย กวางสีน้ำตาล และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพลิดเพลินไปกับการทัวร์ชมสัตว์ป่าในยามเช้า ณ ที่หลบภัย Calauit Game Refuge และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พบกับความหลากหลายของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอันน่าทึ่ง!

ช่วยผู้ดูแลสวนสัตว์ให้อาหารสัตว์บางชนิด เช่น ยีราฟคอยาวที่อยู่ในคอก

แวะที่ North Cay หรือเกาะ Pamalican Island เพื่อว่ายน้ำในช่วงบ่าย ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังตัวเมืองโครอน

คุณจะได้รับความสะดวกสบายด้วยรถรับส่งที่โรงแรมทั้งขาไปและขากลับ หากโรงแรมของคุณอยู่ในตัวเมืองโครอน!

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ทัวร์ร่วม

- บริการรับส่งที่โรงแรม (เฉพาะในตัวเมืองโครอน)

- ไกด์ภาษาอังกฤษ

- อาหารกลางวันปิกนิก

- ค่าเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Calauit Wildlife Sanctuary

- ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง