>

ตั๋วเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum)

ตั๋วเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum)


ตั๋วเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum)
รหัสทัวร์
TKA22017
ราคาเริ่มต้น
1,973 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เพลิดเพลินไปกับการทัวร์รอบพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) โดยมุ่งเน้นไปที่งานศิลปะสามชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งรวมไปถึงภาพโมนาลิซ่าของศิลปินดาวินชี พร้อมไกด์นำเที่ยว
 • ดื่มด่ำไปกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและตะวันตก

 สิ่งที่คุณจะได้พบ

 • การเข้าชมแบบไม่ต้องรอคิวจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์และการควบคุมความปลอดภัยหรือฝูงชนที่ไม่คาดคิดอาจทำให้แถวทางเข้าช้าลง
 • กระเป๋าขนาดใหญ่ รถเข็นเด็ก และร่มต้องทิ้งไว้ในห้องรับฝากของพิพิธภัณฑ์

 เกร็ดความรู้
-กระเป๋าใบใหญ่, รถเข็นเด็ก และ ร่มจำต้องฝากไว้ที่ห้องฝากของของพิพิธภัณฑ์
-ทัวร์นี้จะเป็นการเดินและไม่เหมาะกับผู้พิการ
-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ปิดในเวลา 18:00 น. หรือ 22:00 น. ในวันพุธและวันศุกร์
-หลังจากทัวร์เสร็จสิ้นลงแล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรเข้าชมของคุณได้ต่อและอยู่ต่อภายในพิพิธภัณฑ์ได้ เพื่อหาอะไรรับประทานหรือสนุกไปกับการเลือกซื้อของที่ระลึก

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
ตั๋วเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พร้อมไกด์และช่องทางพิเศษ 1,973

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ไกด์ภาษาฝรั่งเศส
 • ทัวร์ชมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมไกด์
 • บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์แบบไม่ต้องรอคิว
จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน